För en fortsatt förbättring av primärvården behövs fler personalägda och lokala vårdcentraler, skriver Heidi Stensmyren, ordförande i Läkarförbundet, och Johan Fredriksson, vd och koncernchef, Praktikertjänst, i en debattartikel på Dagens Samhälles webbplats den här veckan.

»Det skulle bidra till en ökad läkartäthet och ge förutsättningar för en mer välfungerande och jämlik primärvård för hela befolkningen«, säger de i artikeln. De tror också att betydligt fler personalägda vårdcentraler skulle göra det möjligt att på sikt nå Läkarförbundets mål om en heltidsarbetande specialistläkare på 1 200 invånare.

Heidi Stensmyren och Johan Fredriksson hänvisar till såväl den Nationella patientenkäten som till Läkarförbundets enkätstudie med samtliga specialister i primärvården, som Läkartidningen tidigare skrivit om. De refererar till resultat från den senare där det framgår att 89 procent av de tillfrågade läkarna som är delägare i verksamheten angav att de helt eller i stor utsträckning är nöjda med förutsättningarna att erbjuda en fungerande och fast läkarkontakt, medan motsvarande siffra på offentliga vårdcentraler bara var 45 procent.

Läs mer:

Förutsättningar ge god vård brister

Läkarägd vårdcentral lyfter förort