Till grund för Personalansvarsnämndens beslut att avskeda Paolo Macchiarini ligger flera anklagelsepunkter; bland annat anses hans verksamhet vid Kuban State Medical University i Krasnodar ha skadat Karolinska institutets, KI, anseende. Han ska vidare ha lämnat oriktiga uppgifter i sitt CV.

Till Läkartidningen tillbakavisar Paolo Macchiarini dock samtliga anklagelser:

»Jag accepterar inte någon av anklagelserna från Personalansvarsnämnden. Jag har varit i kontakt med advokat och kommer att vidta omedelbara åtgärder för att återupprätta mitt rykte.«

Det var tidigare på onsdagen som Personalansvarsnämnden meddelade att man beslutat att avskeda Paolo Macchiarini, eftersom han agerat på ett sätt som inte är förenligt med anställning vid KI.