Beslutet har tagits av Personalansvarsnämnden vid institutet och Paolo Macchiarini kommer omgående att få besked om att anställningen upphör.

Beslutet motiveras bland annat med följande, uppger Karolinska institutet.

»Paolo Macchiarinis verksamhet vid Kuban State Medical University i Krasnodar är oförenlig med KI:s värdegrunder och har skadat KI:s anseende.

Paolo Macchiarini har inte sanningsenligt och fullständigt redovisat sina bisysslor.

Paolo Macchiarini har lämnat oriktiga eller missvisande uppgifter i de CV han har lämnat in till KI.

Paolo Macchiarini har visat oaktsamhet i forskning enligt KI:s utredning 2015.«

— Det är omöjligt för KI att fortsättningsvis ha något som helst samarbete med Paolo Macchiarini. Han har agerat på ett sätt som har fått mycket tragiska konsekvenser för drabbade individer och deras familjer. Hans agerande har skadat förtroendet för KI och för forskningen generellt sett, säger personaldirektör Mats Engelbrektson, i pressmeddelandet.

Paolo Macchiarini är den kirurg och forskare som till en början hyllades för sina operationer med konstgjorda luftstrupar men som därefter blivit föremål för såväl hård kritik som ett antal olika utredningar. Operationsmetoden anses i dag inte fungera och forskningen har anmälts för fusk.

Den 22 februari kunde Läkartidningen berätta att KI övervägde att avskeda Paolo Macchiarini.