Från och med i dag, den 31 mars 2016, gäller Arbetsmiljöverkets nya föreskrift »Organisatorisk och social arbetsmiljö«. Fokus ligger på den psykosociala arbetsmiljön, och bland annat ställs krav på att arbetsbelastning och arbetstid inte är ohälsosam samt att åtgärder för att motverka kränkande särbehandling vidtas.

Marina Tuutma, ordförande för Läkarförbundets arbetslivsgrupp, säger att det innebär att man nu kan arbeta mer konkret med frågan.

– Det betyder väldigt mycket. Vår arbetsmiljö är inte samma som för sköterskor och undersköterskor, den psykosociala arbetsmiljön påverkar oss läkare mest. Vi ser att vi för första gången kan börja jobba mer riktat med vår arbetsmiljö och vi har något att relatera till. Det är väldigt mycket mer konkret nu vilka krav vi kan ställa och hur man kan följa upp det, säger hon.

I föreskriften finns definitioner av vad som exempelvis menas med »krav i arbetet« eller »ohälsosam arbetsbelastning«, något som Marina Tuutma menar är viktigt i dialogen med arbetsgivaren.

– Det är väldigt bra och att man kan se vad som står om till exempel arbetsbelastning. Nu kan vi för första gången prata om hur man måste jämföra de krav som ställs mot vilka resurser som finns. Man blir inte utmattad av att man lyfter mycket, det blir man av den osynliga belastningen där resurser och krav inte är i balans.

Arbetsgivaren är skyldig att se till att föreskrifterna följs, men Marina Tuutma menar att även skyddsombud och fackligt förtroendevalda har ett ansvar att lyfta fram föreskrifterna.

– När man ska börja implementera föreskrifterna är det väldigt viktigt att föra en dialog. Och om arbetsgivaren inte vill följa detta har vi mycket större möjlighet att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket. Men det är mycket billigare att förebygga utmattningen.

Läs tidigare artikel:

Ny föreskrift riktar in sig på den psykosociala arbetsmiljön