Karin Dahlman-Wright träffade etikrådets ledamöter fredagen den 4 mars. Vid mötet fanns det en stor enighet om behovet av att se över etikrådets framtida roll, berättar hon för Läkartidningen.

– Det har hänt saker som inte borde få hända på ett medicinskt universitet, där grunden handlar om vårt förhållningssätt till etiken. Av det drar jag slutsatsen att vi måste arbeta med frågorna mer och som ledning påminna oss själva och våra medarbetare om deras centrala betydelse.

Karin Dahlman-Wright kommer nu att utse en person som får i uppdrag att ge förslag till ett förändrat och eventuellt utvidgat uppdrag för etikrådet i relation till frågor om etik och värdegrund. Mer exakt vilka förändringar det kan bli tal om vill hon inte gå in på för att inte föregripa utredningen.

– Men tanken är att rådet ska ha en kontinuerlig dialog med ledningen.

Karin Dahlman-Wright räknar med att det även blir förändringar i rådets sammansättning.

– Det blir ett nytt råd med nytt uppdrag och nya behov av kompetenser. När det är klart kommer jag att gå tillbaka till ledamöterna och höra om de eventuellt står till förfogande.

Etikrådet hanterade en av de oredlighetsanmälningar som 2014 lämnades in mot Macchiarini, då man kom fram till att misstankarna var ogrundade. Rådet har senare fått kritik för detta. Karin Dahlman-Wright känner till kritiken, men säger sig inte ha någon åsikt i frågan utan vill blicka framåt.

– Men under våra diskussioner kom frågan upp hur vi ska hantera forskningsfusk i framtiden och det blir en del i arbetet.

Hon vill inte heller säga något om tidsperspektivet.

– Det är en ohyggligt viktig och prioriterad fråga. Samtidigt måste det bli rätt. Det är en avvägning.