Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, säger till Sveriges radio Ekot att en nomineringsgrupp senast den 1 april ska föreslå vilka ledamöter som ska ersättas och med vem. 

Alla ska inte bytas ut. Det behövs en kontinuitet. Men med tanke på de uppgifter som styrelsen står inför, att rekrytera en ny rektor och att återskapa förtroendet för Karolinska institutet, behöver delar av styrelsen förnyas, enligt ministern.

– Jag ser mycket allvarligt på det som har framkommit om vad som har hänt vid KI. För att ett högt förtroende för verksamheten vid KI ska kunna återskapas är därför en förnyelse av styrelsen nödvändig, säger Helene Hellmark Knutsson på regeringens webbplats.

Nomineringsgruppen är samma nomineringsgrupp som annars föreslår externa ledamöter till styrelsen.Ny ledamot i gruppen blir förre universitetskanslern Lars Haikola, även detta enligt regeringsbeslut i dag.

Karolinska institutets styrelse leds av Lars Leijonborg. Övriga av regeringen utsedda ledamöter, se ruta.

Bo Risberg, professor emeritus i kirurgi och stark kritiker av KI:s hantering av Macchiarini-affären, säger till Sveriges radio att hela styrelsen behöver bytas ut, att det inte räcker med delar av styrelsen.

Konsistoriet – KI:s styrelse

Konsistoriet leds av Lars Leijonborg, före detta statsråd. Han utses av regeringen. Övriga ledamöter som utses av regeringen, och som alltså kan komma att bytas ut, är: 

  • Annika Andersson, civilekonom
  • Dan Andersson, tidigare chefsekonom
  • Anders Blanck, vd
  • Susana Borrás, professor
  • Eskil Franck, tidigare överintendent, docent
  • Torbjörn Rosdahl, finanslandstingsråd
  • Charlotte Strömberg, civilekonom

Utöver dessa består styrelsen av rektor, prorektor (vakant), representanter för lärare, övrig personal och studenter samt universitetsdirektören Per Bengtsson och en samordnande sekreterare. Läs mer här.