Syftet med att reglera anställningsformen biträdande lektor, som till skillnad från befattningarna som professor och lektor i dag inte är reglerad i författning, är att skapa tydligare karriärvägar och – som utredningen skriver – säkra återväxten av framstående forskare.

Utredningen föreslår att ett biträdande lektorat ska omfatta fyra till sex år och att anställning ska ske senast fem år efter forskarexamen. Anställningen ska ge möjlighet för unga forskare att utveckla sin självständighet. Till skillnad från i dag, där en tjänst som biträdande lektor inte alltid innebär en rätt att prövas för befordran, ska man enligt förslaget ha rätt att bli befordrad till en tillsvidareanställning som lektor om man uppfyller behörighetskraven.

Tanken är att anställningen inte ska vara ett »elitspår« och därför föreslår utredningen att regeringen sätter som mål att antalet biträdande lektorer ska öka med 50 procent till 2022.