I förra veckan uppmärksammade SVT:s Uppdrag granskning tre fall där sjuksköterskor och läkare fått svensk specialistbehörighet efter att ha lämnat in falska dokument. I samtliga fall kunde personerna verka i flera år med de falska yrkesbevisen innan det hela uppdagades och Socialstyrelsen drog in deras legitimationer.

I Uppdrag granskning framgår att det i alla tre fall fanns information som inte följdes upp, exempelvis varningar från andra myndigheter eller frågetecken kring intygens äkthet.

– I dessa tre fall har vi på Socialstyrelsen gjort flera allvarliga fel. Kontrollen av de falska dokumenten har varit för dålig. I ett av fallen har det dessutom tagit alldeles för lång tid innan vi ändrat tidigare beslut och vi har där heller inte gjort en polisanmälan, säger Erik Höglund, avdelningschef på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Två av de tre fallen gäller personer som utbildats i tredje land, men lämnat in handlingar som påstods styrka att de redan godkänts i ett annat EU/EES-land. Därmed kunde de kvittera ut svensk legitimation och specialistbevis enligt EU:s regler för automatiskt erkännande av yrkeskvalifikationer.

Som en följd av uppmärksamheten har Socialstyrelsen beslutat att gå igenom samtliga ärenden av denna typ där beslut fattats under 2014 och 2015.

– I dessa fall kontrolleras äktheten på intygen om erkännande, samt behörigheten att utöva yrket, mot utfärdande myndigheter. Vi kan aldrig garantera ett system som är vattentätt till hundra procent, men vill minimera risken för att det ska finnas fler ärenden som har slunkit igenom systemet, säger Erik Höglund.

Enligt Socialstyrelsen har det blivit lättare att upptäcka falska dokument efter att man börjat använda sig av EU:s nya varningssystem för vårdpersonal som avstängts från sitt yrke.

Att döma av Uppdrag gransknings reportage tycks en bidragande orsak till att falska läkare och sjuksköterskor kan klara sig länge utan upptäckt vara att vårdgivare som upptäcker brister ofta nöjer sig med att avsluta kontraktet, utan att göra någon anmälan till polis eller Inspektionen för vård och omsorg. Ett exempel är den läkare som verkade i tre år i den skånska sjukhusvården utan legitimation. Först efter att fallet togs upp i Uppdrag granskning, två år efter att bluffen uppdagades, har regionen, enligt SVT Nyheter, valt att polisanmäla mannen.

Nästa avsnitt av Uppdrag gransknings »Legitimerad« sänds den 30 mars.