Sylfs styrelse överlägger under fullmäktigemötet, som hölls i Stockholm den 18–19 mars. Foto: Michael Lövtrup

Medan de flesta AT-tjänster tillsätts efter öppen annonsering tillsätts såväl ST-tjänster som underläkarvikariat ofta via personliga kontakter. Även där det, som i Stockholm läns landsting, finns en policy om att längre vikariat ska utlysas följs den inte, enligt Sylf Stockholm, som i en motion efterlyste rutiner för utlysningar av tjänster i syfte att uppnå större transparens. 

– Med en professionell rekryteringsprocess får alla rätt att söka, samtidigt som man kan hitta de bäst lämpade, menade Andrea Asplund från Sylf Stockholm.

Styrelsen delade helt problembeskrivningen, och fullmäktige beslutade att man nu ska ta fram en modell för hur utlysningar av längre vikariat och tillsvidaretjänster ska gå till.

– Vi kanske ska ha en »Sylf-certifierad« rekrytering, funderade Emma Spak, Sylfs ordförande.

»Gråblocken«, dvs underläkarvikariat efter legitimation men före ST, diskuterades också. Sylf Örebro yrkade att Sylf ska verka för att legitimerade läkare före ST likställs med ST-läkare vad gäller riktlinjer för undervisning, handledning och instruktion. En annan delegat instämde och framhöll att gråblock ofta finns inom populära specialiteter och utnyttjas av arbetsgivare.

Styrelsen var dock inte beredd att ställa sig bakom ett sådant mål.

– Att hjälpa till att cementera gråblocken skulle vi se som ett misslyckande för oss som organisation, vi måste ju jobba i den riktningen att vi har ST i första hand, sa Emma Spak.

– Men vi vill att arbetsgivaren ska vara tydlig med vad man har för tjänst. Är det ett föräldraledighetsvikariat ska man vara tydlig med det och inte låtsas att det kan vara meriterande för en ST.

Sylf Stockholm hade även motionerat om att den som är uppe till val till förtroendeposter i föreningen ska redovisa eventuella partipolitiska förtroendeuppdrag. Syftet var att främja partipolitisk obundenhet och att undvika att någon visar sig ha en agenda som inte stämmer överens med Sylfs värdegrund.

Styrelsen hade yrkat avslag med hänvisning till att det står i strid med föreningsfriheten och skulle kunna avskräcka från engagemang i Sylf, och efter debatt gick fullmäktige på styrelsens linje.

Sylfs styrelse

Valen till Sylfs styrelse slutade med att Jonas Ålebring omvaldes till vice ordförande. Joanna Ahlkvist och Martin Ahlström valdes till styrelseledamöter, i det första fallet ett omval, i det andra ett nyval.