Socialutskottet föreslår att riksdagen riktar tre så kallade tillkännagivanden till regeringen. Alla tre grundar sig i oppositionens motioner. Medan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet säger nej till två av dem ställer sig en utskottsmajoritet bakom förslagen.

Det första förslaget är sprungen ur en motion från Kristdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna och handlar om att arbetet med att koncentrera avancerad cancervård vid ett mindre antal sjukhus ska påbörjas redan i år. Det andra kommer från en motion från Moderaterna där man föreslår att en myndighet eller nationell samordnare ska utreda förbättringsmöjligheter i det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa, genom exempelvis psykiatriska akutbilar.

En utskottsmajoritet bestående av motionärerna och Sverigedemokraterna ställer sig bakom de båda förslagen till tillkännagivande.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet menar dock att det redan finns ett förslag från en tidigare utredning om cancervården som inte bör föregripas samt att det redan pågår ett arbete med mobila lösningar för att förebygga psykisk ohälsa. De säger därför nej till båda förslagen.

Ett enigt utskott ställer sig dock bakom förslaget om att Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd ska se över forskning om behandlings- och rehabiliteringsmetoder för posttraumatiskt stressyndrom.