Enligt det norska public serviceföretaget NRK avvisar landets sjukhus i genomsnitt 557 remisser från fastläkare varje dag. Siffran kommer från Norsk pasientregister och gäller »remisser som inte bedöms vara i behov av hjälp av specialisthälsotjänst«.

Till NRK säger Petter Berlin, ordförande för Norsk forening for allmennmedisin vilket är den norska motsvarigheten till SFAM, att det kan tyda på att fastläkare remitterar i överkant. Enligt honom kan en orsak vara att fastläkare utsätts för press, både från media, patienter och anhöriga. Rädslan för att inte ha gjort ett bra jobb för patienten och vilka konsekvenser det kan få spelar in, menar Petter Berlin.

– Vi står under en konstant press från tillsynsmyndigheter om att mer borde ha gjorts i enskilda fall, säger han till NRK.

Läs mer:

Fastlegeordningen – reformen som alla är nöjda med