Narkosläkare från Mora och Falun kommer att bemanna Landstinget Dalarnas nya ambulanshelikopter som togs i drift den här veckan.

Foto: Erik Bäckvall/Landstinget Dalarna

Narkosläkare från Mora och Falun kommer att bemanna Dalarnas nya ambulanshelikopter som togs i drift i måndags den här veckan. Läkarna kommer att dela sin arbetstid 50–50 mellan helikopterbasen och sjukhustjänst.

– Vi ser ett värde i att läkarna ges bra förutsättningar att bygga upp prehospital erfarenhet i ambulanshelikoptermiljö. Därför har vi valt mer tjänstgöringstid vid ambulanshelikopterteamen än exempelvis Värmland som har 30–70, säger Tomas Riman, divisionschef för kirurgiska specialiteter vid Landstinget Dalarna.

Sju av åtta läkartjänster är tillsatta. Tre av anestesiologerna är externt rekryterade, övriga jobbar sedan tidigare i Falun eller Mora.

Tomas Riman tycker som helhet att intresset varit stort och pekar på att de fem tjänsterna som »HCM« – specialistsjuksköterskor för ambulanshelikoptervård – lockade över 100 sökande.

Hur ser du på den kritik som funnits från professionen?

– Många i professionen välkomnar en förstärkning av prehospital akutsjukvård i Dalarna. Jag upplever också att många som varit skeptiska har svängt och är mer positiva när man inser fördelarna för patienterna, säger Tomas Riman.

Han fortsätter:

– Det är klart att det är en utmaning att bygga ut en del av organisationen när det finns stora sparbeting på andra delar av vården, men det gäller att tänka långsiktigt. Nu ser vi en tydlig förbättring av landstingets ekonomi och det påverkar nog också synen på ambulanshelikoptern positivt, säger Tomas Riman.

På en punkt instämmer han i kritiken: Det var fel att inte landstinget tog initiativ till samtal om avtalet för narkosläkarna vid ambulanshelikoptern.

– Men sedan läkarföreningen väckte frågan i fjol sommar har vi haft konstruktiva diskussioner som i god tid före operativ start resulterat i ett bra kollektivavtal, där exempelvis ersättningen för Faluläkare som pendlar till basen i Mora regleras, säger Tomas Riman.

Kristina Jennische, styrelseledamot i Dalarnas läkarförening, säger att läkarföreningen är nöjd med avtalet.

– Vi har fått gehör för de punkter som varit viktiga för oss, exempelvis övertid och obekväm arbetstid. Det handlar om ny verksamhet som är unik för Dalarna och därför har det varit viktigt att diskutera igenom alla delar, vilket skett med arbetsgivaren. Det är ett bra avtal, både ur ett bredare fackligt perspektiv och för de läkare som berörs, säger Kristina Jennische.

Läkarkritik har riktats mot att Morahelikoptern inte klarar neonatala intensivvårdstransporter.

Tomas Riman ser inte det som en brist och påpekar att Dalarnas helikopter är utrustad med respirator, hemodynamisk övervakning, mekanisk hjärtkompressionsmaskin och annan avancerad intensivvårdsutrustning.

– De neonatala transporterna är så få att det är inte är rimligt att bygga upp den kompetensen i teamet. Dessutom har Uppsala län anslutit sig till kommunalförbundet, Svensk luftambulans, vilket leder till att vi även i fortsättningen kan ha ett nära samarbete med Akademiska sjukhusets intensivvårdshelikopter för de transporterna.

Läs även:

Snabb utveckling inom prehospital läkarbemannad intensivvård

Akutsjukvård på hög höjd