Enligt tidningen föreslår regeringen i en skrivelse som nu skickas ut på remiss att arbetsgivarna ska medfinansiera långtidssjukskrivningar. Dagens Nyheter skriver: »Enligt förslaget ska arbetsgivarna stå för 25 procent av kostnaden för sjukskrivningar som är längre än 90 dagar.«

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) uppger för Dagens Nyheter att det är arbetsgivarna inom kommuner och landsting som står i fokus för förslaget. Detta då det är där sjukfrånvaron är störst samtidigt som många kvinnor fastnar i långtidssjukskrivningar.