Den rödgröna majoriteten i Landstinget Västmanland aviserar att man avser att under våren fatta formellt beslut om att återta driften av Bergslagssjukhuset. »Ett välfungerande sjukhus i Fagersta är av stor betydelse för medborgarna i norra länsdelen och en viktig del för att landstinget ska klara sitt ansvar för den nära sjukvården på ett bra sätt. I detta är även ett utvecklat samarbete med kommunerna en viktig faktor«, skriver majoriteten i ett pressmeddelande. 

Övriga sjukhus i landstinget drivs av landstinget.

– Nyckelfrågorna för att utveckla vården i länet, i synnerhet för den äldre befolkningen, är kompetensförsörjning och mobil verksamhet. Genom en sammanhållen organisation ger vi de bästa förutsättningarna att utveckla de här avgörande nyckelfrågorna, säger landstingsrådet Kenneth Östberg (S) i pressmeddelandet.

Oppositionspartierna är kritiska.

– Beslutet är beklagligt och äventyrar dessutom, som vi ser det, hela Bergslagsjukhusets framtid, säger landstingsalliansens gruppledare Tomas Högström (M), Helena Hagberg (L), Birgitta Andersson (C) och Malin Gabrielsson (KD) i ett pressmeddelande den 7 april.

– Den växande andel hyrpersonal, antalet stängda vårdplatser och uppskjutna operationer som är dagens verklighet på landstingets egna sjukhus i Köping, Sala och Västerås borde vara väckarklocka nog för Östberg om att inte heller landstinget lyckas med kompetensförsörjningen fullt ut. Vi vill se en fortsatt entreprenad, säger de. 

Senaste revisionsrapporten om Mitt hjärta – Bergslagssjukhuset finns att läsa här.