Debatten i landstingsfullmäktige i Västernorrland om förändringarna i ortopediverksamheten vid Sollefteå sjukhus och flytten av medicinskt rehab från Härnösand blev både lång och intensiv. Efter tre respektive två timmars debatt och en omröstning beslutade man att återremittera förslagen. Lars Rocksén, vice ordförande för Ångermanlands läkarförening, ser positivt på utgången.

– Jag tycker att det är väldigt bra att det blev en återremiss. Då har vi i alla fall en möjlighet att arbeta igenom beslutsunderlagen och försöka få till bra förankrade underlag hos personal och befolkningen, säger han.

Bland annat pekar han på ett förslag från ortopederna i både Örnsköldsvik och Sollefteå på hur man ska kunna öka produktionen och behålla akutverksamheten på båda orterna. Och på så sätt hämta hem besparingen.

Ärendet skickas nu tillbaka till landstingsstyrelsen, när det åter ska upp i landstingsfullmäktige är i nuläget oklart. 

Läs tidigare artiklar:

Tusentals protesterade mot planer på nedskärningar i Västernorrland

Läkare kritiska till omfattande sparförslag vid Sollefteå sjukhus