Heidi Stensmyren.

Ett av Läkarförbundets seminarier under Almedalsveckan i sommar kommer att handla om den norska fastläkarreformen. Företrädare för norska läkarorganisationer kommer dit för att berätta och diskutera med svenska kollegor.

Det är ingen tillfällighet. I jakten på lösningar av krisen i den svenska primärvården vänder sig Läkarförbundet mot Norge.

– Bevisligen har Norge lyckats. Därför bör vi lära oss av Norge, säger Heidi Stensmyren.

Bara några år efter att fastläkarreformen genomfördes var läkarbristen i den norska primärvården nästan eliminerad. Det beror på att man litar på de enskilda läkarna, säger hon:

– Man utformade ett nationellt regelverk och tecknade lokalt långsiktiga avtal direkt med läkare som etablerade sig. Reglerna betonar yrkesutövarna och inte »verksamheter«. Man låter proffsen vara proffs.

– Grunden för systemet är att patienten listar sig hos en enskild läkare. Det finns ett tak och ett definierat uppdrag. Det säkrar tillgången på läkare, och det skapar kontinuitet. Patienten har sin egen läkare, som man kan återkomma till.

I Norge finns i dag inget krav på att fastläkaren ska vara specialist i allmänmedicin. Däremot finns ekonomiska incitament för att fortbilda sig till detta. Att öppna primärvården för andra än allmänmedicinare, kopplat med incitament för att uppnå specialistkompetensen, kan vara värt att pröva, anser Heidi Stensmyren:

– En sådan modell gör att sjukhusspecialister kan välja att etablera sig i primärvården. Har man också incitament för vidare specialisering får man så småningom fler specialister i allmänmedicin.

Ett annat inslag i det norska systemet är remisstvång. Patienten behöver remiss från sin fastläkare för att kunna gå till en annan specialist. I Norge är det möjligt att ha remisstvång eftersom primärvården är så utbyggd att den kan hantera det, säger Heidi Stensmyren:

– I Sverige har vi inte de förutsättningarna eftersom vår primärvård är så underdimensionerad. Vi måste först se till att få en utbyggd primärvård. Sedan är jag absolut villig att diskutera remissförfarandet.

Läs även:

»Som fastläkare är jag fri«

Fastlegeordningen – reformen som alla är nöjda med