Enligt Världshälsoorganisationen WHO:s Europaregion är nu spridningen av malaria helt stoppad i Europa. På 20 år, från 1995 till 2005, har antalet fall av personer som smittats inom regionen minskat från över 90 000 till noll. I ett pressmeddelande säger Dr Zsuzsanna Jakab, WHO:s Europachef, att »det här är en viktig milstolpe i Europas folkhälsohistoria och i arbetet att eliminera malaria globalt«.

Folkhälsomyndigheten skriver i ett pressmeddelande att dock 250 fall av malaria rapporterades i Sverige under förra året, men att samtliga smittats utomlands. Varje år insjuknar miljontals människor i parasitsjukdomen, och enligt Folkhälsomyndigheten dör över 400 000 av dessa personer och då främst i Afrika, söder om Sahara.