Foto: Monticellllo/Fotolia

Malmö läkareförening vill i en motion till förbundets fullmäktigemöte i maj att Läkarförbundet agerar via sina kontakter med beslutsfattare för en momsbefrielse på frukt och grönsaker.

Föreningen ser med oro på att incidensen av olika folksjukdomar ökar. Samtidigt konstaterar man att frukt och grönt enligt entydig forskning har en preventiv inverkan på sjukdomar som fetma, diabetes, kardiovaskulär sjukdom samt vissa cancerformer. Läkarprofessionen har inte bara ansvar för enskilda patienter, utan även för folkhälsan i stort, enligt föreningen.