En av målsättningarna i den nationella läkemedelstrategin är att ett lagförslag om en gemensam läkemedelslista ska skickas ut på remiss före årsskiftet. Den ambitionen står kvar, enligt Agneta Karlsson, som talade vid ett seminarium om individanpassade läkemedel som Läkemedelsvärlden rapporterar från.

När det gäller den fortsatta beredningen efter remissrundan är bedömningen alltså att en ny lag ska kunna antas 2018, enligt Agneta Karlsson.

– Rimligast är att ett beslut skulle kunna fattas januari 2018.

Såväl utredningen om en ny patientdatalag som e-hälsokommittén har föreslagit lagändringar som skulle göra det möjligt att skapa en gemensam läkemedelslista.

Förslagen har dock kritiserats av flera myndigheter för att integritetsaspekterna inte utretts ordentligt. Hårdast i sin kritik har Datainspektionen varit.

På Socialdepartementet håller man för närvarande på med att arbeta om förslaget från e-hälsokommittén för att skapa en optimal balans mellan patientsäkerhet och personlig integritet.