Foto:  Pressbild från DLF

Priset ska gå till en person »som genom sitt agerande och renommé stärker bilden av svensk primärvård och allmänmedicin«. 

Motiveringen lyder:

»Årets allmänläkarvän, Göran Stiernstedt, har efter en gedigen utredning av den svenska hälso- och sjukvården, Effektiv vård, kommit fram till flera förslag till förbättring av flöden och effektivitet. Glädjande nog lyfts primärvården fram som grunden i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet och att den viktigaste åtgärden för att i framtiden skapa en effektivare sjukvård är att bygga upp och bygga ut primärvården till en allt starkare aktör med fler allmänläkare och en starkare allmänmedicin.«

Distriktsläkarföreningens ordförande Ove Andersson säger i ett pressmeddelande bland annat:

– Han har genom sitt arbete inom regeringen satt fokus på och stärkt svensk primärvård och allmänläkarens roll. Vi ser fram mot ett fortsatt arbete att skapa en effektivare sjukvård och bygga ut primärvården.

Priset delas ut vid Distriktsläkarföreningens fullmäktigemöte som hålls i Stockholm imorgon, den 15 april.