Skåp där patienter och anhöriga kan låsa in sina saker innan de kommer in på mottagningen och samtalsrum med fler än en utgång. Det är förslag på hur den fysiska säkerheten kan förbättras på arbetsplatser, enligt Stockholms läkarförening.

Bakgrunden är att hot och våld blir allt vanligare i sjukvården, och föreningen hänvisar också till Arbetsmiljöverkets riktlinjer för hur detta arbetsmiljöproblem kan hanteras. Arbetet med att utbilda personalen i hur man förebygger och bemöter våld bör kompletteras med åtgärder för att öka den fysiska säkerheten, menar man.

Föreningen yrkar i en motion till årets fullmäktigemöte på att Läkarförbundet ska verka för att arbetsgivare förbättrar den fysiska säkerheten på arbetsplatsen samt erbjuda stöd för hur arbetet med just fysisk säkerhet kan ske på lokal nivå. Föreningen vill även att arbetsgivaren polisanmäler om en anställd blir utsatt för ett brott i arbetet.

Föreningen påpekar att problemet lyftes fram i en ledare i Läkartidningen redan 2004.