Landstinget Västernorrland gav för ett år sedan landstingsdirektören i uppdrag att omarbeta regelboken för Vårdval Västernorrland bland annat i syfte att begränsa möjligheten att ta ut vinst.

Beslutet överklagades till förvaltningsrätten av Jonas Alexandersson, som driver en hälsocentral i Örnsköldsvik. Han yrkade att beslutet skulle upphävas av laglighetsskäl, bland annat skulle resultatet strida mot både EU-rätten och LOV, lagen om valfrihetssystem.

I går den 28 april kom förvaltningsrättens dom. Överklagandet avslås bland annat eftersom det av beslutet i landstingsfullmäktige inte framgår hur förslaget till vinstbegränsning ska utformas. Alltså kan beslutet heller inte anses strida mot lag eller annan författning, enligt domstolen.

Läs tidigare artikel:

Västernorrland vill begränsa vinster inom vårdvalet