Vetenskapsrådet, som under perioden 2010–2015 ska ha anslagit 148 miljoner kronor till samarbetsprojektet, men efter kritik från biobanksansvariga i Umeå, Uppsala och Göteborg har Vetenskapsrådet frusit finansieringen och beslutat att genomföra en ekonomisk revision för att ta reda på hur KI använt de gemensamma medlen.

– BBMRI är en förhållandevis stor satsning men nu trappar vi av. Det har varit oklarheter och skilda meningar kring organisationen. Vi kan inte finansiera om det inte finns en tillräckligt bra plan hur man ska komma tillrätta med samarbetssvårigheterna. Man får ta omtag och återkomma till 2017, säger Björn Halleröd, Vetenskapsrådet, i Expressen.

Karolinska institutets rektor Karin Dahlman Wright säger till Expressen att hon välkomnar granskningen. På Karolinska institutets webbplats skriver KI också bland annat:

»KI avvaktar den av VR initierade externa utredningen och kommer därefter att ta ställning till eventuella behov av ytterligare extern granskning. KI kommer i avvaktan på dessa utredningar inte vidare kommentera det som framförts. KI:s verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet och tåla extern granskning.«