Kvinnliga läkares förening vill att förbundet ska kartlägga den psykiska ohälsan och sjukskrivningstalen bland läkare, och speciellt utreda varför detta ökar hos unga kvinnliga läkare. Vidare skriver föreningen att förbundet bör skapa en åtgärdsplan, med återkommande uppföljningar, för att motverka detta.

Sedan 2009 har det skett en fördubbling av antalet långtidssjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa bland kvinnliga läkare, vilket Läkartidningen tidigare rapporterat om.