Robert Svartholm, ordförande i Norrbottens läkarförening.

Först en introduktion på åtta timmar dagtid, därefter fem nattpass på 16 timmar vardera på raken följt av två dagar med tolvtimmarspass mellan 21:00 och 09:00. Stafettläkarens schema på Kalix samjoursenhet är bland det värsta Norrbottens läkarförenings ordförande Robert Svartholm sett.

– Vi ser liknande problem med jämna mellanrum, men här passerade det en slags rimlig gräns som gör att man reagerar. Många omvittnar att stafettläkare kommer hit och sen upptäcker att det är alldeles för jobbigt, och då kommer de inte tillbaka, vilket gör att det blir det svårt att rekrytera till Norrbotten, säger han.

Läkarföreningen har nu lämnat in en anmälan till Arbetsmiljöverket för brott mot dygnsvilan, men enligt Robert Svartholm har arbetsgivaren också utsatt patienterna för en medveten patientsäkerhetsrisk. Därför har även en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, lämnats in.

– Veckan innan det här fick vi ett papper från landstinget där man konstaterar att täta jourer är en patientsäkerhetsrisk. Och den här jourläkaren hade ju jobbat täta jourpass, sju åtta på rad. Så mycket tätare än det kan det inte bli.

Birgitta Forsberg, verksamhetschef för akutsjukvården vid Kalix sjukhus, har en annan syn på situationen. Enligt henne visar tjänstgöringsrapporten att läkaren varit i aktivt arbete sammanlagt 52 timmar under de sju nätterna och åtta timmar under dagpasset.

– Han har sovit under nattpassen och haft sin dygnsvila om man ser från det att störningarna varit fram till att han har gått på nästa pass. Vi kontrollerade varje morgon hur belastningen hade varit, och hade han sagt att han inte orkade så hade vi naturligtvis plockat bort honom från en natt så att han hade fått vila. Men han upplevde aldrig att det varit så, säger hon.

LT: Han var ändå schemalagd på det här sättet.

– Jo, och det var på grund av att vi hade jättesvårt att lösa det. Den veckan är inget jag är stolt över, men utifrån den situation som vi hade då så bestämde vi att vi får köra så här. Vi hade också en back up om det skulle visa sig att det inte skulle gå. Det var ett undantag, och jag är fullständigt medveten om att man inte ska göra så här, och vi kommer inte heller att göra så igen, säger hon. 

För Robert Svartholm handlar frågan inte om hur många timmar läkaren varit aktiv, utan om principen.

– Han är ju schemalagd den här tiden, och det är slumpen som avgör hur mycket arbete det är. Om han har haft tur så att det var en lugn vecka förändrar inte principfrågan och att det står i strid med alla avtal och regelverk, säger han.

De signaler han fått från Kalix är att jourerna kan vara ganska tunga.

– Att gå nattjourer på det här viset står inte i överensstämmelse med säkerhet, rim och reson. Vi vet att jouren är jobbig och aktivt arbete är en liten del av det hela. Det är också bundenheten med att jobba på nätterna och man sover dåligt där, oavsett hur det är med arbetet, säger Robert Svartholm. 

Birgitta Forsbergs bild är dock att belastningen på akuten inte varit speciellt hög nattetid.

– Men det är klart att belastningen akutmottagningarna blir ju högre på alla sjukhus. Därför måste vi se över arbetstiderna ännu mer, så att folk inte blir utarbetade oavsett om det är egna läkare eller hyrläkare, säger hon.