Sjukhusläkarna lyfter i en motion till förbundsfullmäktige i maj upp att flera landsting har avtal som innebär att patienter kan få subventionerad vård på den antroposofiskt inriktade Vidarkliniken i Järna. Detta förutsätter dock läkarremiss. Sjukhusläkarna påpekar att vårdpersonal enligt lag ska ge vård som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Man vill att Läkarförbundet verkar för att en huvudman inte ska kunna kräva att läkare skriver remisser till vårdenheter där behandling med specifik terapeutisk indikation ges med substanser som inte genomgått sedvanlig vetenskaplig utprovning.