Lancets redaktion konstaterar i en så kallad »Expression of concern« att det finns osäkerhet kring tillförlitligheten i resultaten i artikeln. Man hänvisar till de frågetecken som restes i SVT-dokumentären Experimenten samt till att det pågår en rad utredningar på KI som rör Macchiarinis forskning. Redaktionen skriver att beslutet har föregåtts av en diskussion med Paolo Macchiarini.

Ett eventuellt beslut om att dra tillbaka artikeln helt kommer att fattas när de pågående utredningarna blivit klara, skriver redaktionen.

Samtidigt har fler författare fått sina namn borttagna från artikelns författarlista. Tidigare har Karl-Henrik Grinnemo, en av de fyra läkare som anmälde Macchiarini för forskningsfusk, fått sitt namn struket från författarlistan. Nu har även tre andra författare på egen begäran strukits från författarlistan: Bo Nilsson, Katarina Le Blanc och Ana Texeira, samtliga verksamma i Sverige.