Det förra statsrådet Lars Leijonborg har blivit kritiserad i sin roll som styrelseordförande för Karolinska institutet. Orsaken är hanteringen av den så kallade Macchiariniaffären där kirurgen Paolo Macchiarini blev avskedad från institutet. Men nu väljer regeringen alltså att låta honom sitta kvar som ordförande för Karolinska institutet.

Ledamöter utsedda av regeringen

I regeringsbeslutet förordnas förutom Lars Leijonborg även följande ledamöter för styrelsen: 

Professorn Susana Borrás

F. rektorn Lisa Sennerby Forsse (ny)

Verkställande direktören Sofia Heidenberg (ny)

Justitierådet Marianne Lundius (ny)

F. verkställande direktören Jonas Milton (ny)

Finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl 

Civilekonomen Charlotte Strömberg (ny)

Förordnandena gäller till och med den 30 april 2017.