Lars Leijonborg, ordförande för Karolinska institutets, KI, styrelse, konsistoriet kallad, är en av många med koppling till KI som fått kritik efter den så kallade Macchiariniaffären. I Leijonborgs fall handlar det främst om att han länge backade upp Anders Hamsten, KI:s tidigare rektor. Hamsten avgick i februari efter kritik mot att han inte tog till sig varningssignalerna kring Macchiarinis metod och mot det sätt som oredlighetsärendet mot Macchiarini hanterades.

En oberoende utredning pågår av KI:s roll i Macchiariniaffären, vilken skulle kunna leda till att kritik riktas mot Lars Leijonborg. När forskningsminister Helene Hellmark Knutsson aviserade att delar av styrelsen skulle bytas ut var det också med argumentet att en förnyelse var nödvändig för att återupprätta KI:s skadade förtroende.

Trots detta föreslår den särskilda nomineringsgrupp som regeringen tillsatt att Leijonborg får förnyat förtroende.

– Vårt uppdrag från regeringen har varit att skapa både förnyelse och kontinuitet. Lars Leijonborg har varit ordförande sedan 2013 och det är viktigt för kontinuiteten, säger ordföranden i nomineringsgruppen, Chris Heister, till TT.

När det gäller de ledamöter som föreslås bytas ut har man utgått helt och hållet från hur många mandatperioder de suttit. Det är alltså ingen som får lämna sitt uppdrag på grund av kritik mot hanteringen av Macchiariniaffären eller för att återställa förtroendet för KI. Förslaget berör enbart de ledamöter som utses av regeringen, inte de som tillsätts internt på KI.

Läs hela förslaget till styrelse på ki.se.

Det står nu även klart vem som tar över efter den tidigare dekanen för forskning på KI, Hans-Gustaf Ljunggren, en av dem som lämnat sin post i spåren av Macchiariniärendet. Det är dekanen för forskarutbildning, Anders Gustafsson, som kommer att axla ansvaret i väntan på att en ny forskningsdekan utsetts, vilket väntas ske senast tidig höst.