Föreningen yrkar i sin motion till fullmäktige i maj att Läkarförbundet – förbundsstyrelsen och kansliet – »verkar för att processen med partsgemensam lönestatistik undersökes och att man anger som målsättning att statistik skall vara klar senast 10 mars året efter studerad period«. 

Avtalen löper generellt ut per den 1 april. Om ny lön ska kunna betalas ut i april förutsätter det  revisionsförhandling senast den 4 april, enligt Skaraborgs läkarförening, som skriver: »För oss i Skaraborg och Västra Götaland med sverigelägst läkarlöner är det extra viktigt att ha statistikunderlag till revisionsförhandlingen.«

Föreningen skriver i sin motion att resultatet i bästa fall brukar komma i slutet av mars.

Enligt uppgift från Läkarförbundet kommer årets lönestatistik att presenteras i bland annat Saco lönesök så snart den är bearbetad.