Institutet skriver i ett pressmeddelande att det handlar om en vetenskaplig artikel där den numera hårt kritiserade forskaren Paolo Macchiarini är en av författarna. Artikeln är publicerad i tidskriften Respiration i slutet av november 2015. Enligt institutet föreligger oklarheter i artikeln, bland annat vad gäller etikprövningstillstånd.

– Jag fick ärendet på mitt bord i förra veckan, och vi har analyserat det och kommer att kräva in svar från de inblandade forskarna. Efter det beslutar vi om vi ska lämna ärendet vidare för extern granskning, säger Henrik Grönberg, prorektor vid Karolinska institutet, i pressmeddelandet.