I Stockholm, det landsting som har det mest utbyggda vårdvalet i landet, har det blivit allt svårare att hitta placeringar för sidotjänstgöring inom vissa sjukhusspecialiteter, som gynekologi, hud och ÖNH. Det skriver Stockholms läkarförening i en motion till fullmäktigemötet i maj.

Föreningen pekar på att de privata vårdgivarna fått i uppdrag att tillhandahålla vård, inte att ta på sig utbildning, fortbildning och forskning. Föreningen tror att specialistläkare som arbetar privat gärna vill bedriva utbildning, men att det försvåras av ersättningssystemens utformning.