I ett pressmeddelande från sjukhuset säger chefläkaren Anne Haglund Olmarker att patienten är på bättringsvägen och kommer att flyttas till högisoleringsenheten i Linköping enligt de nationella riktlinjerna.

Lassafeber är en akut hemorragisk feber, blödarfeber, och smittar sällan mellan människor, även om den kan överföras via direktkontakt med blod eller andra kroppsvätskor. Peter Ulleryd, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen, säger dock i ett pressmeddelande från Folkhälsomyndigheten att risken för smittspridning till allmänheten är mycket liten och att de som haft nära kontakt med patenten kommer att kontaktas.

Sjukhuset har vidtagit åtgärder för att inte personalen ska smittas.

– Det är en mycket liten risk för personalen som vårdat patienten men vi utför alltid kontroller enligt de rutiner som finns. När vi konstaterar den här typen av ovanliga sjukdomar så sker det också alltid en samverkan med nationella experter och myndigheter, säger Anne Haglund Olmarker.