– Vi vill återköpa det servicebolag, Svensk privatläkarservice AB, som servar våra medlemmar och som nu ligger utanför förbundet, säger Privatläkarföreningens ordförande, Sven Söderberg.

Bolaget har tidigare varit ägt av föreningen och därmed av förbundet, men för några år sedan såldes det ut till de medlemmar i Privatläkarföreningen som ville köpa andelar. Ett av skälen, enligt Sven Söderberg, var att dåvarande centralstyrelsen ansåg att delföreningar inte borde äga aktiebolag. De medlemmar som ville ha hjälp av servicebolaget kunde sedan ansluta sig genom en särskild avgift. Det ledde till att inte alla föreningens medlemmar bidrog. Omkring 60 procent av medlemmarna är anslutna. Planen är nu att bolaget åter blir en del av föreningens verksamhet.

– Alla medlemmar har nytta av bolaget, och då bör alla betala för det, säger Sven Söderberg.

För att genomföra förändringen krävs att förbundsstyrelsen godkänner återköpet.

– Vi har all anledning att tro att förbundsstyrelsen tycker det är en bra idé. Vi får en bättre samverkan.

Bolaget ska köpas tillbaka för samma peng som det såldes för. De stadgeändringar som behöver göras till följd av återköpet tas på föreningens fullmäktigemöte 2017.

Vill omförhandla systemet för nationella taxan

Privatläkarföreningen informerade vid mötet sina medlemmar om att föreningen tillsammans med fysioterapeuterna och Sveriges Kommuner och landsting (SKL) i en gemensam skrivelse till regeringen begärt att få en översyn av den så kallade nationella taxan, för läkarnas del lagen om läkarvårdsersättning. De flesta av föreningens medlemmar arbetar enligt taxan eller har rätt att göra det.

Privatläkarna respektive fysioterapueterna omförhandlar regelbundet ersättningsnivåerna med SKL, men nu vill alltså de tre parterna tillsammans ha en diskussion med regeringen i syfte att se över själva systemet. Målet som de har uttryckt är att får »stabila villkor som möjliggör mångfald och småskalighet i hälso- och sjukvården på lika villkor över hela landet«.

Nästa steg blir att träffa företrädare för regeringen i juni, berättar Sven Söderberg.

Ny i styrelsen

Thomas Andersson, ortoped i Helsingborg, är ny medlem i Privatläkarföreningens styrelse. Han ersätter Maria Cederholm, Uppsala.