Människor från hela Västernorrland samlades under söndagen på torget i Härnösand för att protestera mot de nedskärningar som planeras inom landstinget. Enligt arrangören ska det ha rört som om uppåt 25 000 personer. En av de som talade var Lars Rocksén, vice ordförande för Ångermanlands läkarförening. Han beskriver ett demonstrationståg som sträckte sig så långt att de som gick sist inte hunnit fram då talen skulle starta, och en stämning bland de som samlats som kan beskrivas som en slags frustrerad upprördhet.

– Dels över att man ignorerar invånarnas oro, dels att processen inte följs på ett bra sätt. Man tar inte fram beslutsunderlag och fattar inte beslut med tillräckligt på fötterna, säger Lars Rocksén.

Sammanlagt vill landstinget på tre år spara 160 miljoner inom specialistsjukvården, och enligt Lars Rocksén är det nästan uteslutande Sollefteå sjukhus som då drabbas. Det nuvarande förslaget är att flytta den akuta ortopedin från Sollefteå till Örnsköldsvik, men på sikt diskuterar man även en flytt av kirurgin och att ta bort BB och gynekologi från sjukhuset. I förslaget som nu ligger finns också en flytt av medicinsk rehabilitering från Härnösand till Sundsvall.

– Ska vi nu lägga ner sjukhus, eller åtminstone börja med att ta bort verksamhet från sjukhus, så ska vi göra det så att det blir bättre. Nu blir det sämre på alla sätt. Personalen kommer att behöva springa snabbare, och det kommer inte att innebära någon ekonomisk besparing, eftersom man bara flyttar patienterna från ett sjukhus till ett annat, säger Lars Rocksén.

Enligt läkarföreningen har man inte heller räknat in vare sig ökade transportkostnader eller att möjligheterna för att ta emot patienter från närliggande områden i Jämtland försvinner. De menar också att problemen ligger på en helt annan nivå. Lars Rocksén påpekade i sitt tal under demonstrationen att hela organisationen som den ser ut i dag är dysfunktionell.

– Vi spenderar massor med pengar på stafetter och riks- och regionvård, eftersom vi har de högsta sjuktalen i Sverige. Allt det kostar naturligtvis mycket, mycket mer än de tio miljoner man ska spara på att flytta akut ortopedi. Det är ju där vi ska försöka ta reda på hur vi ska få ner de kostnaderna, snarare än att börja ta bort vården för invånarna i inlandet.

Ångermanlands läkarförening har vid ett flertal tillfällen påpekat bristerna i både beslutsunderlag och processen som helhet. Man har då fått till svar att det ska »ordnas« och att allt ska ske enligt god förhandlingsordning.

– Men vi har fortfarande inte MBL-förhandlat det här, vare sig flytten av rehabiliteringsmedicin eller flytten av akut ortopedi, säger Lars Rocksén.

Förra veckan kallade arbetsgivaren till ett akut arbetsmiljöråd där fackföreningarna fick veta att man nu upptäckt att förändringarna inte förhandlats. Beslut har dock redan fattats i både hälso- och sjukvårdsnämnden och landstingsstyrelsen.

– Alla de här besluten är tagna utan att det är fackligt förhandlat, utan att skyddsombuden har varit involverade och utan att vi har haft någon påverkan alls på beslutsunderlagen. De fortsätter processen trots att de är väl medvetna om att det sker, det är en av de saker som vi blir väldigt upprörda över, säger Lars Rocksén.  

Han säger att det sannolikt kommer att leda till ett skadeståndskrav från fackföreningarnas sida, men att man hellre velat att situationen var annorlunda.

– Vi hade hellre sett att man gjorde det här i laga ordning i stället för att vi ska hamna i en skadeståndssituation. Vi är mer intresserade av ett bättre beslutsunderlag och vi vill gärna hjälpa till med de beslutsunderlagen. 

På onsdag och torsdag är det landstingsfullmäktige i Västernorrland, där det slutgiltiga beslutet om flytten av akut ortopedi och medicinsk rehabilitering fattas. Om protesterna kan ha haft någon effekt vill inte Lars Rocksén spekulera i.

– Men när närmare tio procent av väljarstödet samlas på en plats och säger en sak, då borde man lyssna, säger han.

I ett mejl till Läkartidningen skriver Nina Fållbäck Svensson, sjukhusdirektör Landstinget Västernorrland: 

»Det uppdrag vi fått från den politiska ledningen för Landstinget Västernorrland är att ta fram förslag på ett antal kostnadsreduceringar inom specialistsjukvården som ett led i att få en ekonomi i balans. De ekonomiska beräkningar som gjorts i underlagen till förslagen har gjorts utifrån de siffror vi har i våra ekonomisystem och dessa ekonomiska beräkningar har blivit kvalitetsgranskade. I den debatt som nu förs förekommer även andra ekonomiska beräkningar. Dessa beräkningar har dock inte blivit kvalitetsgranskade. Däremot beaktar vi naturligtvis de synpunkter som förs fram i det fortsatta arbetet.«

Vidare skriver hon att man har »MBL-förhandlat förslagen på verksamhetsnivå för de enskilda verksamheterna, men den pressade tidsplanen har medfört att det inte har slutförts på en övergripande nivå än«. Hon skriver också att man från arbetsgivarens sida har informerat, men inte förhandlat och att man »självklart kommer att MBL-förhandla med berörda parter innan några förslag går till verkställighet«.

 

Läs tidigare artiklar:

Läkarförening varnar för personalflykt

Läkarförening kritisk till sparförslag i Sollefteå