Valet av ordförande ska ske på SFAM:s fullmäktigemöte den 29 april. Karin Träff Nordström utmanades för två år sedan om ordförandeposten av allmänläkaren Jonas Sjögreen. Efter livliga diskussioner vann Karin Träff Nordström i en sluten omröstning med endast två rösters marginal (se LT nr 21/2014).

Kritiken mot henne gällde inte i första hand sakfrågor, utan hennes anställning som divisionschef för primärvården i Malmö och Lund. En chefstjänst inom regionen som enligt kritikerna är svår att kombinera med ordförandeskapet i SFAM.

Inför årets fullmäktigemöte lanseras nu Hanna Åsberg, tidigare ordförande för Medicine studerandes förbund, MSF, som kandidat till ordförandeposten. När Karin Träff Nordström fick veta detta beslöt hon att inte kandidera för omval.

– Jag har suttit på ett svagt mandat och hade inte motivation nog för att ge mig in i ännu en ordförandestrid, säger hon till tidningen Dagens Medicin.