Läkarna på kirurgkliniken skickade i början av mars ett brev till sjukhusledningen där man förklarade sin oro över att allt fler sköterskor försvinner från avdelningen. Just nu jobbar tio sköterskor, men sju av dem är på väg därifrån.

– Efter sommaren kommer det att finnas tre sköterskor kvar på avdelningen och av dem så tittar majoriteten, om inte alla, efter nya jobb. De säger att de vill vara kvar och jobba med kirurgiska patienter, men att de vill ha en situation så att det känns patientsäkert och att de har en lagom belastning, säger Elin Karlsson.

I brevet finns en önskan om att få till ett möte där både läkare och sjuksköterskor får berätta om situationen så snart som möjligt. Något sådant möte har man inte haft, dock ett telefonmöte med klinikens verksamhetschef, de högre cheferna och Elin Karlsson som facklig representant där situationen presenterades ytterligare.

Just nu pågår förhandlingar mellan arbetsgivare och Vårdförbundet för att se om arbetet på landstingets olika avdelningar kan bli mer attraktivt för sjuksköterskorna. Men ännu har det inte resulterat i något konkret. Dessutom menar Elin Karlsson att det är viktigt att man värnar om dem som redan finns där.

– Folk är inte utbytbara hur som helst, kompetens är otroligt viktigt. Även om det självklart är välkommet med nya sköterskor så behöver någon vara kvar som kan jobbet och kan handleda. Vi hoppas att man ser att vi behöver dem som är där och att man inte kan vänta hur länge som helst, man behöver göra förbättringar nu. Det kommer inte kunna vända på en dag, men det är flera som sagt att de kan tänka sig att stanna om de känner att det är på väg att bli bättre, säger Elin Karlsson.

Med de tio sköterskor som i dag finns på avdelningen klarar man med nöd och näppe av att hålla i gång mellan tolv och sexton vårdplatser, enligt Elin Karlsson. Och behovet är långt större än så.

– Vi skulle behöva 40 platser, så det är väldigt många som saknas. Vi är oroade över patientsäkerheten och för hur vi ska kunna bedriva en kirurgisk vård framöver, säger Elin Karlsson.

Läs även:

»Man känner sig maktlös inför situationen«

»Stora problem kräver nytänkande« 

Vårdplatsbristen viktig fråga för Läkarförbundet