Med ett underskott som slutade på 233 miljoner kronor blev 2015 år ett normalår för Akademiska sjukhuset i Uppsala, konstaterar UNT. 1992 var det senaste året då sjukhuset redovisade ett positivt resultat.

Även i år räknar man med ett minusresultat, men 2017 tror sjukhusets ekonomidirektör att budgeten ska vara i balans, bland annat genom minskade personalkostnader.

Sådana uttalanden har dock hörts många gånger tidigare, konstaterar UNT; 2013, exempelvis, talades om ett trendbrott och man förutspådde ett nollresultat. När det var dags att summera året hamnade man likafullt på minus 216 miljoner kronor.

Något som enligt UNT skulle kunna göra utsikterna att lyckas större denna gång är en regeländring som innebär att underskott inte kan ackumuleras, utan måste arbetas in.