Östersunds sjukhus har stoppat planerade operationer och dialysverksamheten. Dessutom är krisledningen aktiverad. Detta rapporterade Region Jämtland Härjedalen på sin hemsida tidigare i dag.

Enligt regionen hade sjukhuset fortfarande vatten men risken fanns att vattenförsörjningen kunde försvinna. 

Vid 09:30 meddelade Östersunds kommuns presstjänst att arbetet med att åtgärda vattenläckan beräknades vara klart om två till fyra timmar. Anledningen till läckan var att en vattenledning grävts av.

Från Region Jämtland Härjedalen rapporterade man att sjukhuset fick vatten från reservoarerna och att det var som en proaktiv åtgärd man valt att gå upp i katastrofläge, om situationen skulle bli långvarig.

Vid lunchtid meddelade Östersunds kommun att vattenläckan var lagad och regionens presstjänst uppgav att katastrofläget hade hävts.