– DLF är den första fackliga organisationen i Sverige som fattar ett sådant beslut, sade ordföranden Ove Andersson på fullmäktigemötet.

Huvudskälet till DLF:s ställningstagande är att klimatförändringarna har allvarliga konsekvenser för folkhälsan, och att koldioxidutsläppen därför måste minska. Man följer här British Medical Association, som fattade ett liknande beslut redan 2014 (se LT 2016-04-14). I Sverige har bland andra Stockholms universitet beslutat att dra sig ur investeringar i fossila bränslen, men DLF är den första fackliga organisationen som gör det.

Tillsammans med Sjukhusläkarföreningen har DLF också lämnat in en motion till Läkarförbundets fullmäktige i maj, där man yrkar att hela förbundet ska ansluta sig till denna policy och vända fossilbränslena ryggen.

Distriktsläkarföreningen beslöt också att säga nej till placeringar i företag som ägnar sig åt produktion och försäljning av tobak och alkohol.

Två nya i styrelsen

På fullmäktigemötet valdes två nya ledamöter in i styrelsen. Viktoria Strömberg är specialist i allmänmedicin vid Kåge-Morö backe hälsocentral i Skellefteå, där hon drivit arbetsmiljöfrågor bland annat mot underbemanningen. Hon är studierektor för AT- och ST-läkare i primärvård.

Ulrika Taléus är ST-läkare i allmänmedicin och förväntas bli specialist i juni. Hon arbetar vid Ljungsbro vårdcentral i Östergötland.

Två ledamöter lämnade styrelsen, Britt Bergström och Christer Olofsson. Ove Andersson omvaldes som ordförande för ytterligare två år.