Geografiskt är TBE-fallen 2015 utspridda på vissa områden från Skåne i söder och norrut till Gävleborgs län. De flesta smittade finns liksom tidigare i Stockholms, Uppsala och Södermanlands län, särskilt längs Östersjökusten och i anslutning till Mälaren.

Karta: Folkhälsomyndigheten

Under 2015 anmäldes 268 fall av TBE (fästingburen encefalit) i Sverige, rapporterar Folkhälsomyndigheten. Det innebär att kurvan vänt upp igen, efter ett par år med något färre fall, och att antalet fall 2015 är nästan i nivå med toppnoteringarna år 2011–2012. De flesta av de drabbade år 2015 var mellan 40 och 79 år gamla, den yngsta var 9 månader och den äldsta 89 år. 62 procent var män. Fallen inträffade mellan april och november, med flest fall i augusti.

Enligt Folkhälsomyndigheten har incidensen av TBE sedan millennieskiftet ökat i stort sett i alla län där sjukdomen finns. Myndigheten tror att det beror på flera faktorer, men noterar att vädret under sommaren 2015 var gynnsamt för såväl spridning av virus som människors utevistelse.

I år har inga fall av TBE rapporterats hittills, men Folkhälsomyndigheten understryker på sin webbplats att det är dags att börja tänka på vaccination inför kommande säsong och hänvisar till de regionala smittskyddsenheternas rekommendationer.