Antalet slagningar på patienter i den nationella patientöversikten, NPÖ, som funnits sedan 2009, har på ett år fördubblats från 20 000 i månaden till 40 000 i månaden. Det berättade Ingela Jägerstedt Larsson, ordförande i den nationella förvaltningsgruppen för NPÖ, under en föreläsning på årets Vitalis-mässa i Göteborg den 6 april.

Det är framför allt de tre sista månaderna som en ökning skett, och Ingela Jägerstedt Larsson kopplade ökningen till lanseringen av den nya versionen av NPÖ i december, som innebär förändringar i utseende och användarvänlighet som gör det enklare att hitta rätt information.

– Ökningen tror jag är ett tecken på att den nya klienten är lättjobbad och ger andra möjligheter att filtrera och hantera information, vilket gör att det sprider sig via djungeltrumman, sa Ingela Jägerstedt Larsson.

För att NPÖ ska kunna ge en samlad bild av patienten krävs att all relevant information finns där, vilket förutsätter att den lagts upp av vårdgivarna. Här återstår mycket att göra, konstaterade Ingela Jägerstedt Larsson, som dock hoppades på hjälp från patienterna. Den nya NPÖ bygger på samma tekniska plattform som patienternas nätjournaler, vilket betyder att det är samma information som kan visas via NPÖ som i nätjournalerna. Ingela Jägerstedt Larsson tror att det kommer att öka att intresset för att lägga upp information på NPÖ.

– Jag tror att man som läkare på en mottagning vill ha möjlighet att läsa samma information som patienten har läst på inför besöket, och det betyder att vi kommer att få lite hjälp av att patienterna får sin journal på nätet.