För att locka fler läkare till glesbygden satsar Umeå universitet på ett samarbete med Northern Ontario School of Medicine i norra Ontario, Kanada. Varje år får två läkarstudenter från Umeå universitet möjligheten att åka till Kanada och vice versa.

Precis som i Sverige har man i nämnda del av Kanada svårt att rekrytera läkare till glesbygdsområden. För att råda bot på detta har en modell där läkarstudenter får bo, göra praktik och studera under ett år av utbildningen utvecklats. Tanken är att Umeå universitet också ska kunna dra lärdomar av det proaktiva arbetet och öka intresset för glesbygdsmedicin bland läkarstudenter.

– De riktar särskilda rekryteringsåtgärder mot dem som kommer från glesbygdsområden. De har inga speciella kvoter för dem, utan jobbar mer med att marknadsföra skolan och möjligheterna, säger Magnus Hultin, programrådsordförande för läkarprogrammet vid Umeå universitet, i ett pressmeddelande.