Annika Larsson, verksamhetschef på Kåge-Morö backe vårdcentral i Skellefteå.

Foto: Jacob Stephenson/Norran

På vårdcentralen Kåge-Morö backe i Skellefteå går det i dag nästan 5 000 patienter per specialist i allmänmedicin. Läkarbemanningen har minskat successivt under en längre tid, och försök att rekrytera stafettläkare för att täcka upp har misslyckats. Nyligen har två av de 3,3 kvarvarande ordinarie specialistläkarna meddelat att de slutar på grund av arbetsbelastningen.

Den ansträngda situationen fick verksamhetschefen Annika Larsson att den 31 mars formellt avsäga sig arbetsmiljöansvaret till den överordnade chefen. Ett skäl var att en ny föreskrift trädde i kraft som inskärper arbetsmiljöansvaret på det psykosociala området.

– Den andra orsaken var att landstingsledningen till den samlade distriktsläkargruppen i Skellefteå hade lovat att innan det datumet komma med konkreta förslag på hur man ska möjliggöra ett avgränsat uppdrag. När det stod klart för mig att något sådant besked inte skulle komma, kunde jag förutse att det kommer att bli avhopp och sjukskrivningar och annat som gör att vi kommer att tappa en väsentlig del av vår läkarkår, vilket leder till att arbetsmiljön för kvarvarande läkare blir ännu sämre, säger Annika Larsson till Läkartidningen.

I ett mejl till sina överordnade samt den lokala chefläkaren har Annika Larsson även meddelat att hon inte kan ta ansvar för patientsäkerheten på vårdcentralen.

– Så vitt jag har förstått kan jag inte göra en formell avsägelse, men det handlar mer om en markering om att jag ser att det här är bekymmersamt även ur det perspektivet.

Annika Larsson betonar att den krympande läkarskaran inte bara drabbar läkarna utan även övrig personal, som får ta över arbetsuppgifter som de inte känner sig trygga med eller har tillräcklig kompetens för.

– Vårt arbetssätt bygger redan nu på att övrig personal jobbar väldigt självständigt, men det bygger på att det finns fasta specialister att rådgöra med och att man har en kännedom om varandras kompetens och var gränsen går.

Problemen på Kåge-Morö backe vårdcentral är långt ifrån unika i den västerbottniska primärvården, och landstingsstyrelsen enades den 5 april över blockgränserna om en handlingsplan för att komma till rätta med läkarbristen. Landstingsrådet Robert Winroth (MP) säger till SR:s »Studio ett« att man vill satsa på distanslösningar:

– Vi klarar inte av rekryteringarna, utan vi måste ha nya arbetssätt och ett stort fokus på vård på distans, för det är en mycket, mycket snabbare lösning.

Enligt Annika Larsson säger de flesta distriktsläkare att det viktigaste för att få dem att stanna är ett avgränsat uppdrag.

– Men det måste vara trovärdigt. Man måste veta vem som tar hand om de andra patienterna.