Den kvinnliga muslimska patienten ville inte hälsa på läkaren genom att ta i hand vid undersökningstillfället. I stället la hon sin hand på bröstet och nickade till hälsning. Läkaren, som insisterade på att ta i hand, ställde då in undersökningen. För drygt ett år sedan dömde Hässleholms tingsrätt vårdföretaget där läkaren arbetar att betala diskrimineringsersättning till kvinnan. I domen skrev tingsrätten att läkaren utsatt patienten för direkt diskriminering på grund av hennes religion genom agerandet. Läkaren menade å sin sida att anledningen till den inställda undersökningen var att kvinnans man, som följt med henne, blev hotfull.

Tingsrättens dom överklagades, och i dag den 14 april kom domen från Hovrätten över Skåne och Blekinge. I den frias i stället vårdföretaget med hänvisning till att Diskrimineringsombudsmannen (DO), som drivit ärendet åt kvinnan, inte kunnat bevisa att kvinnans religion var anledningen till den inställda undersökningen.

Medan tingsrätten la stor vikt vid redogörelsen från den tolk som också befann sig i undersökningsrummet, menar hovrätten att det finns motstridiga uppgifter i tolkens berättelse. Dock har ett av hovrättsråden angett  skiljaktig mening i frågan om trovärdigheten i tolkens vittnesmål och menar att det i sig ger ett starkt stöd för DO:s uppfattning. Emellertid delar hovrättsrådet synen på att DO inte presenterat omständigheter som visar att kvinnan diskriminerats.

Läs tidigare artikel:

Läkare diskriminerade patient