Nordvästra Götalands läkarförening vill att Läkarförbundet »åter utreder behovet av lokala/regionala ombudsmän«. Föreningen motionerade förra året om bättre villkor för privatanställda förtroendevalda att utföra fackligt arbete, men utan konkret framgång.

Problemet har ökat i omfattning eftersom allt fler medlemmar är privatanställda sedan vårdvalet infördes. Stora föreningar har bättre råd att anställa ombudsmän, men i mindre föreningar innebär förhållandena att privatanställda missgynnas trots att de betalar samma avgift till facket som övriga, menar föreningen, som tycker att medlemsavgifter bör kunna fördelas mer solidariskt inom förbundet.

Läs även:

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2015: Fullmäktige vill se mer stöd till fackligt aktiva privatanställda