De fyra läkarna vid prisutdelningen: Matthias Corbascio, Thomas Fux, Karl-Henrik Grinnemo och Oscar Simonson. Foto: Mohammed Salem / SVT

De fyra läkarna Matthias Corbascio, docent och överläkare, Thomas Fux, biträdande överläkare, Karl-Henrik Grinnemo, överläkare, och Oscar Simonson, med dr, får priset med följande motivering:

»Läkarna anmälde redan 2014 forskningsfusk vid Karolinska Institutet. De äventyrade därmed sina egna karriärer i en miljö, som av förklarliga skäl värnar om sina högt ansedda forskare. Fuskets huvudsakliga syfte var att vinna en oförtjänt framgång. Därtill kommer att de fyra läkarna avvärjde en verksamhet med hög säkerhetsbrist som stämmer väl in i definitionen av korruption i vid mening.«

– Vi är jättetacksamma och glada, säger Matthias Corbascio.

– Men patienterna och de anhöriga har inte fått den upprättelse som vi har fått nu. Vi skulle vilja att familjerna får förklaring och ursäkt från Karolinska och att de får hjälp till skadestånd.

Med »Karolinska« säger Matthias Corbascio att han syftar på både sjukhuset och institutet.

– De första två patienterna var familjeförsörjare, så tragedin drabbar en hel familj. Men man har valt att göra nya utredningar, när det redan är bortom alla tvivel om att det är fel. Att konstatera att det var en felbehandling underlättar för en skadeståndsprocess. Det handlar om människor som inte har språket, ekonomiska möjligheter eller känner till det juridiska systemet i det land där deras anhöriga har behandlats. Det ligger ett ansvar på Karolinska att dessa människor får hjälp och skadestånd, och det bör vara fokus på detta, inte på att utreda ditten och datten. Och jag tror att jag talar för hela gruppen här, säger Matthias Corbascio.

Priset delades ut i Stockholm den 12 april.

Transparency International Sverige beskriver sig som »en oberoende frivilligorganisation som bedriver en bred opinionsbildning mot korruption och för ökad transparens i såväl offentlig som privat sektor«.