I ett pressmeddelande uttrycker World Medical Association, WMA, oro över att människor som befinner sig på flykt i Europa får otillräcklig sjukvård. Enligt Sir Michael Marmot, ordförande för WMA, har flyktingöverenskommelsen mellan EU och Turkiet misslyckats med att lösa de humanitära angelägenheterna och behov som skydd, mat och regelbunden sjukvård i hög grad förbisetts hittills.

»Som läkare har vi en skyldighet att lyfta hälsoriskerna för dessa desperata människor«, säger han i pressmeddelandet och vädjar också till ländernas ledare att sätta behoven hos människorna på flykt i centrum.