Bakgrunden är att jourarbetets höga tempo och belastning kan innebära en ökad risk för ohälsa och förbundet därför ska verka för att läkare som fyllt 55 år ska ha rätt att kunna avstå arbetsplatsbunden jour nattetid.

Förbundsstyrelsen skrev i sitt svar att man i de fyra senaste avtalsrörelserna yrkat på just detta och att man i ett samsynsdokument mellan förbundet och Sveriges Kommuner och landsting lyfter upp ämnet om arbetstidens förläggning utifrån arbetstagarens behov och önskemål. Dessutom pekade styrelsen på Arbetsmiljöverkets nya föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö, där just nattarbete omnämns och att arbetsgivaren ska vidta åtgärder vid förläggning av arbetstider för att motverka ohälsa. Ett enigt utskott yrkade på bifall, så beslutade även fullmäktige.

Läs tidigare artiklar:

Återkommande fråga om övertidsersättning