Avgående förbundsstyrelsen blev tillträdande förbundsstyrelse. Foto: Göran Segeholm

– Tack så mycket. Jag är ödmjuk och jätteglad att få förnyat förtroende. Vi har en lång agenda, men det här ska vi greja, sa Heidi Stensmyren på onsdagseftermiddagen efter att hon valts till ytterligare två år som ordförande för Läkarförbundet.

Andre vice ordförande Ove Andersson hade redan suttit i tre perioder, och för att då väljas om krävs ett extra beslut om valbarhet av fullmäktige, något som valberedningen förordade.

– Ove Andersson har ett brett stöd i styrelsen och vi har intrycket att det fungerar bra, sa valberedningens ordförande Sara Lei.

Och fullmäktige beslutade både om valbarhet och valde Ove Andersson för ytterligare två år, vilket han tackade för.

Ytterligare fem ledamöter i förbundsstyrelsen valdes om: Emma Spak, Sofia Rydgren Stale, Thomas Lindén, Marina Tuutma och Anders Dahlqvist.

Det var ovanligt enhälliga val. Ingen som avsagt sig omval. Inga voteringar, och ingen som pläderade för några andra kandidater till styrelsen än de som valberedningen föreslagit. Alla – valberedning, fullmäktige och styrelsen själv – verkade mycket nöjda med att alla ställde upp för omval och också valdes om.

En av dem var Emma Spak.

– Det är fruktansvärt roligt att sitta i förbundsstyrelsen.

En annan var Anders Dahlqvist, nöjd med styrelsearbetet.

– De förtroendevalda har betydligt större inflytande i vårt kansli än vi någonsin haft.

Och en tredje var ordföranden själv, Heidi Stensmyren.

– Jag har en fantastisk styrelse. Det är ett bra teamarbete och jag och Ove och Karin (Båtelson, red anm) jobbar tajt. Jag hade aldrig kunnat genomföra det här utan dem. Tack, ni är underbara!, sa hon när hon avslutade mötet.

I den nya valberedningen blev det dock en liten omgruppering efter omröstning. Till ordinarie ledamöter på två år omvaldes Caroline Asplund, Stockholm, och nyvaldes Kristina Jennische, Falun. Till suppleanter på två år omvaldes Anna Rask Andersen och valdes Staffan Larsson, tidigare ordinarie. I valberedningen sitter även följande personer kvar på ett år: Sara Lei, ordförande, Johan Ljungberg och Ulrika Mattson Kölfeldt. Suppleant är också Mikael Rolfs.

Till ordinarie förtroendemannarevisorer valdes Madeleine Liljegren (2 år) och Hans Hjelmqvist (1 år) och till suppleant Jan Rosén (2 år).

I förbundsstyrelsen sitter även Karin Båtelson, förste vice ordförande, och ledamöterna Sarah Jevrém, Elin Karlsson, Johan Styrud, Carl Johan Sundberg, Sven Söderberg och Jonas Ålebring.